Ketika suatu keputusan telah bulat, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan di dalamnya. Jalani, terjang gelombang dan badai kehidupan yang menghadang sebagai konsekuensi . Tiada penyesalan!! Hidup memang pilihan, tetapi pilihan untuk kembali mundur bukanlah sebaik-baik pilihan.

MTQ 
KECAMATAN BUKIT BATU YANG KE 22 
13 MARET 2011DIDESA DOMPASSumber : Potret  5610 admin BP